Dnes je pondelok, 17.február 2020, meniny má: Miloslava
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Najviac nelegálneho odpadu je v Bratislavskom kraji

október 17, 2016 - 09:41
Tisíce nelegálnych skládok na Slovensku ohrozujú zdravie obyvateľstva

Najväčšie množstvo nelegálneho odpadu sa nachádza v Bratislavskom kraji, kde na jedného občana pripadlo v priemere približne 1,5 litra čierneho odpadu. Na úrovni okresov patrí prvenstvo Sencu s viac ako dvoma litrami odpadu na hlavu. Najmenej nelegálneho odpadu sa nachádza v Prešovskom kraji. Vyplýva to z analýzy novozaloženého Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), ktorý vznikol v júli ako nový analytický útvar Ministerstva životného prostredia SR. Riaditeľ IEP Martin Haluš v analýze konštatuje, že viac ako polovicu nelegálneho odpadu tvorí domáci a stavebný odpad. Zvyšnú polovicu tvoria plasty, časti automobilov, sklo či elektronika. „Možno teda predpokladať, že za ich zakladanie sú poväčšine zodpovední občania. Bohatší a vzdelanejší Slováci produkujú viac odpadu a prekvapivo ho aj viac vyhadzujú na nelegálne skládky," uviedol.
Nelegálne skládky, ktorých sú na Slovensku tisíce, ohrozujú zdravie obyvateľstva. „Hrozí potenciálna kontaminácia vody, ovzdušia či pôdy. Dažďová voda vymýva jedovaté látky z odpadu a tieto prenikajú do pôdy. Ťažké kovy vo vode sa cez potravinový reťazec dostávajú až do tela človeka. Ovzdušie je ohrozené najmä pri vznietení skládky," píše sa v analýze s tým, že štát sa tento problém snaží riešiť najmä likvidáciou čiernych skládok. V boji s čiernymi skládkami sa odporúča IEP sústrediť na vzdelávanie, dôsledné trestanie previnilcov a opatrenia na celkové zníženie produkcie odpadu. „Prvým krokom v boji s nelegálnymi skládkami by nemalo byť riešenie následkov, ale predchádzať ich vzniku dôsledným trestaním previnilcov, potenciálne zvýšením pokút, či verejným pranierovaním previnilcov," zdôraznil Haluš, podľa ktorého je nevyhnutné, aby orgány verejnej správy konali pri ohlásení skládky a podali trestné oznámenie. 

Nový zákon o odpadoch platný od tohto roku zvýšil pokuty a posilnil kompetencie polície. Lepšia dostupnosť oficiálnych skládok tiež znižuje množstvo nelegálneho odpadu. „Nelegálne skládky sú v priemere o 5,6 km bližšie k obciam ako tie legálne," tvrdí Haluš. Osveta, iniciatívy na lepšie využitie odpadov či regulačné opatrenia môžu tiež prispieť k celkovému zníženiu tvorby odpadov a k jeho správnemu spracovaniu. „Štát by mal preto venovať väčšiu pozornosť environmentálnemu vzdelávaniu na školách, informačným kampaniam o rizikách nelegálneho skládkovania, či vzdelávacím aktivitám tretieho sektora," uvádza na záver analýza.

- - Inzercia - -