Dnes je piatok, 18.január 2019, meniny má: Bohdana
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Jarné prázdniny v centrách voľného času: Deti si užijú turistiku i výlety

február 07, 2017 - 08:00
estské centrá voľného času si pre deti pripravili 5 zaujímavých jarných táborov v centre mesta, Ružinove, Petržalke, Dúbravke či v Krasňanoch. Deti si budú môcť voľné dni spestriť rôznymi aktivitami, turistikou či výletmi. Rodičia si už môžu vybrať z pestrej ponuky a svoje deti prihlásiť na vybraný tábor.
Jarné prázdniny v Bratislave môžu byť aj zaujímavé. O rôzne formy zábavy a trávenia voľného času sa totiž tradične postarali centrá voľného času, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto. Pre deti si pripravili rôzne výlety, aktivity a činnosti, ktoré si deti môžu vychutnať v spoločnosti kamarátov či iných detí v dňoch od 20. do 24. februára 2017.
Prehľad jarných tábor mestských centier voľného času: 
Denný jarný tábor v CVČ Štefánikova
Termín:  20.2. – 24.2.2017
Miesto konania:  priamo v centre, prípadne mimo centra
Čas: od 8.00 – 16.00 h
Cena:  Predpokladaná cena celodenného týždenného pobytu, vrátane výletu mimo Bratislavy je 60 eur. 
Vek:  od 6 rokov – 1. roč. ZŠ
Program:  Aktivity budú  zamerané na výtvarnú, prírodovednú aj športovú činnosť v priestoroch CVČ, ale aj mimo CVČ v Bratislave. Činnosť sa uskutoční pri prihlásení  minimálne 15 detí.
Pozn.:      V prípade menšieho počtu (najmenej 8 detí) záujemcov činnosť bude len v čase od 9.00 do 13.00 hod. bez poskytnutia obeda. 
Bližšie informácie nájdete na stránke www.mojvolnycas.eu, alebo priamo v CVČ na tel.č.02/52493375. 
 
JARNÉ PRÁZDNINY 2017 v CVČ Gessayova 6
Termín:  20.2. – 24.2.2017
Miesto konania:  CENTRUM VOĽNÉHO ČASU, GESSAYOVA 6
Cena:  50,00 € ( v cene program, pitný režim, obed, olovrant)
Vek: 
Doprava: 
Program:  Jarný denný tábor  so zaujímavým programom, každý deň iné zameranie; Pondelok: Výtvarné aktivity s Hankou, Utorok: Čarovanie s hlinou s Marikou, Streda:  Starostlivosť o zvieratká s Ľubicou, Štvrtok: Remeslá našich predkov s Olinkou, Piatok: Čo všetko sa dá vyrobiť z papiera s Katkou. Okrem toho aj vychádzky, hry,  súťaže (všetko závisí aj od počasia)
Pozn.:      Záväzná prihláška + poplatok uhradiť do 10.2.2017
Bližšie informácie nájdete priamo na stránke www.cvcgessayova.sk, prípadne na tel. čísle 02/623 15 979.
Jarný denný tábor /Táborové všeličo v CVČ Kulíškova 6
Termín:  20.-24.2. 2017
Miesto konania:  CVČ Kulíškova 6
Cena:  65 €
Vek:  6-12
Doprava:  MHD, vlak
Program:  tvorivé dielne, modelovanie, turistika, celodenný výlet do Viedne v stredu (treba pas dieťaťa)
Kontaktná osoba: Mgr. R. Jedlička
Pozn.:  Platbu je potrebné uhradiť do na č. účtu. - informácie na www.cvckuliskova.sk. Kapacita tábora je 21 detí. 
Bližšie informácie nájdete priamo na stránke www.cvckuliskova.sk, alebo prostredníctvom e-mailu: kontakt@cvckuliskova.sk.
Jarná prázdninová činnosť v CVČ Hlinícka 3
 Termín:  20.2.2017 do 24.2.2017
Miesto konania:  CVC –Hlinícka 3, 831 54 Bratislava III
Cena:  60 eur
Vek:  od 6 do 15 rokov
Doprava:  MHD / električky č.3,5/
Program:  8.00 -   9.00 príchod detí, videorozprávky, rozdelenie do skupín
9.00 -   9.45 pohybové krúžky, keramický, výtvarný, šperkársky
9.45 - 10.15 desiata
10.15 - 11.00 súťaž v stavaní snehuliaka /náhrada v kreslení/
11.00 - 12.00 výroba masiek na karneval
12.00 - 13.00 obed
13.30 - 14.00 poobedný odpočinok, rozprávky, stolové hry
14.00 - 15.00 Karneval
15.00 - 16.00 odchod detí z tábora
Kontaktná osoba: 0910 877 788 / p. Tichá/  
Pozn.:  Kapacita tábora je 21 detí. Platbu je potrebné uhradiť po telefonickom kontakte a poslaní prihlášky do 9.2.2017 na č. účtu: SK77 7500 0000 0000 2583 6453
Popis tábora: Centrum voľného času na Hliníckej 3, v Bratislave poskytuje  každoročne pre deti od 6 do 15 rokov jarný prímestský tábor počas jarných prázdnin. .Aktivity sú každý  rok iné. Snažíme sa striedať športové aktivity s estetickými a hudobno- tanečnými. Podľa počasia organizujeme aktivity v prírode a v budovách CVČ.
Bližšie informácie nájdete priamo na stránke www.cvcba3.sk.
Jarné prázdniny v Centre voľného času, Peknikova 2, 841 02  Bratislava
Denne od 8 h do 16 h  , denné dielne  s obedom, cena 10 € na deň
Pondelok:  výtvarné dielne - výtvarné aktivity s rôznymi výtvarnými technikami a hlinou
Utorok:  výtvarné dielne – tvorba z prírodných materiálov
Streda:  športový deň – stolný tenis, posilňovňa
Štvrtok:   deň spoločenských aktivít – spoločenské hry, hra na gitaru
Piatok:   turisticko–poznávací deň (vyhliadka v Dúbravke)

- - Inzercia - -