Dnes je nedeľa, 25.marec 2018, meniny má: Marián
Čas čítania
menej ako
1 minúta
Zatiaľ prečítané

V Karlovej Vsi možno žiadať o dotácie na rok 2018

október 15, 2017 - 13:20
Bratislavská mestská časť Karlova Ves vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2018. Cieľom je zvyšovanie kvality života obyvateľov mestskej časti, rozvíjanie komunitného života, reagovanie na potreby mestskej časti a podporovanie aktivít jej občanov. Žiadosti možno posielať do 30. novembra. Samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webovej stránke s tým, že dotáciu možno žiadať v šiestich oblastiach.

Prvou je podpora v oblasti zdravia, telovýchovy a športu, ďalšou je oblasť kultúry a médií. Žiadosť možno podať aj v oblasti výchovy a vzdelávania i v sociálnej oblasti. Piatou oblasťou je cestovný ruch, životné prostredia a propagácia mestskej časti. Do tejto oblasti patrí aj recyklácia a znižovanie odpadov a vzdelávacie aktivity. Poslednou, šiestou oblasťou, je podpora v oblasti rozvoja komunitného života. Poskytovanie dotácie sa riadi všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.

Záujemca o dotáciu vypíše žiadosť a elektronicky ju pošle na adresu dotacie@karlovaves.sk. Oprávneným žiadateľom sú právnické a fyzické osoby, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt v Karlovej Vsi. Zriaďovateľovi je možné poskytnúť dotáciu maximálne do 75 percent celkových nákladov na projekt alebo činnosť. Viac informácií o poskytovaní dotácií nájdu záujemcovia na webovej stránke mestskej časti.

- - Inzercia - -