Dnes je štvrtok, 21.február 2019, meniny má: Eleonóra
Čas čítania
7 minutes
Zatiaľ prečítané

Bratislava plná talentov

december 18, 2017 - 07:38
Minulý rok Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera oslávila svoje 60. výročie. Za ten čas vychovala množstvo absolventov a rozvinula talent u tisícok detí. S riaditeľkou Mgr. Erikou Fáberovou sme sa rozprávali o unikátnej koncertnej prehliadke mimoriadne talentovaných detí ale aj o budúcoročných plánoch a adventných podujatiach, ktoré škola a deti pripravujú.
Máte za sebou nultý ročník krásneho projektu Tlieskame vám. Ako vznikla jeho myšlienka? 
S touto myšlienkou som sa v duchu pohrávala už dávnejšie. Cítila som, že nám v Bratislave chýba medzinárodná prehliadka mimoriadne talentovaných detí, ktoré by sa mohli odprezentovať a zároveň by mohli aj iných žiakov a vlastne aj pedagógov motivovať k ešte vyššej profesionalite a pracovnému zápalu. Samozrejme, veľmi zavážil aj fakt, že u nás v škole máme v súčasnosti mimoriadne talentovaného huslistu, 9-ročného Tea Gertlera a jeho neuveriteľné výkony boli pre prehliadku talentov veľký spúšťač. Teo je zázrak, úkaz, s akým som sa za svojich 32 rokov praxe nestretla. Samozrejme, umelecké školy sú plné talentovaných detí a nájdu sa aj takí, ktorí vďaka veľkému talentu vyčnievajú nad ostatnými, ale Teo sa javil ako mimoriadny už vo svojich štyroch rokoch. 

Podľa toho čo hovoríte je teda Teo malý bratislavský Mozart. 
Áno, nebojím sa to potvrdiť. Už ako 8-ročný chlapec hral s Moskovskou filharmóniou ako finalista prestížnej Medzinárodnej súťaže mladých talentov do trinásť rokov ”Luskáčik” v Moskve. Získal sošku Strieborného Luskáčia t. j. 2. miesto a bol v histórii súťaže jej prvým slovenským účastníkom. Aj naša škola vďaka Teovi zažíva mimoriadne chvíle, pretože Teo je ozdobou každého koncertu,vyvoláva úprimný obdiv, nadšenie a burácajúci potlesk. Má v nás podporu, snažíme sa dobrými radami pomôcť nasmerovať jeho vývin na tú najlepšiu cestu. Aktuálne už Teo absolvuje špeciálne hodiny prípravy v Budapešti a vo Švajčiarsku. Nejeden svetový huslista vyjadril Teovi svoj obdiv a najradšej by si ho vzal “pod svoje krídla”.Predpovedamáme mu a zo srdca žaláme úspešnú kariéru husľového virtuóza. Celý rad Teových domácich i zahraničných úspechov korunuje ten najnovší a to Absolútny víťaz 16. ročníka súťaže mladých huslistov Prešporský Paganini 2017 v Bratislave.

Teo ale nebol jediné mimoriadne talentované dieťa, ktoré na koncerte účinkovalo. 
Áno, nesmieme zabudnúť ani na ďalších. Ryana Martina Bradshaw, klaviristu s obrovským talentom pozorujem už od jeho prvých vystúpení a po koncerte v Dvorane VŠMU, kde hral s orchestrom pod taktovkou  dirigenta Konstantina Ilievského, som sa utvrdila v tom, že projekt Tlieskame vám,ako medzinárodná prehliadka mladých talentov bude mať silné slovenské zastúpenie. Violončelistka Nikolka Adamcová je tiež žiačkou našej školy. Talent zdedila po svojich rodičoch muzikantoch. Jej vystúpenie na prehliadke bolo zavŕšením reťazca úspechov na vystúpeniach a každoročne aj na rôznyh súťažiach. No a v neposlednom rade to bola fantastická len 10-ročná pikolistka Oľga Marenko z Ruska, ktorú som oslovila k vystúpeniu na prehliadke ako jednu z víťaziek súťaže FLAUTIÁDA, ktorá sa už tradične koná v Bratislave. Vďaka tomu, že pozvanie prijala sme si mohli vychutnať jej brilantný virtuózny výkon. Všetky tieto sólové výkony sprevádzali profesionálni muzikanti Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala pod vedením Ewalda Danela a pod takovkou Konstantina Ilievského. Bol to mimoriadny zážitok.

Zdá sa že Tlieskame vám bude už každoročnou súčasťou bratislavskej hudobnej scény.
Je to moje veľké prianie. Urobila som všetko preto, aby úvodný ročník dopadol čo možno najlepšie. Dostáva sa mi pozitívnej spätnej väzby od širokého spektra ľudí, povzbudzujú ma k organizovaniu ďalšieho ročníka. Bratislava bola vždy priesečníkom rôznych kultúr, pôsobili tu významní umelci a my by sme na ich odkaz a stopu chceli nadviazať.V deň konania prehliadky by sa tak Bratislava stávala centrom talentu a po koncerte by ponúkla svoje uličky na putovanie po stopách spomínaných významných umelcov v jej histórii. Máme kvalitné umelecké školstvo, ktoré má výborné výsledky. Naše deti dokážu konkurovať svetovej špičke, toto nesmieme prehliadnuť, naopak vyzdvihnúť a podeliť sa o túto skutočnosť s ostatnými. Talent je dar, ktorý treba veľmi pracne a zároveň citlivo rozvíjať. Tieto deti pracujú neúmerne veľa v porovnaní s inými deťmi, vzbudzuje to náš rešpekt a obdiv, zároveň nás to zaväzuje vytvárať im vhodné príležitosti na vystúpenia a podporovať ich v každom smere. 

Pracujete v rámci prípravy detí aj s tým, aby nemali trému a darilo sa im ju odbúrať? 
Áno, je to neoddeliteľná súčasť našej prípravy. Každé verejné vystúpenie kladie pred žiaka náročné úlohy ako to celé zvládnuť. Nám pedagógom sa prostredníctvom celého dobre overeného aparátu nástrojov darí s trémou bojovať a mať ju pod kontrolou. Avšak u mimoriadne taletnovaných detí pozorujeme aj prácu s trémou na inej vyššej úrovni. Oni už primárne pociťujú potrebu hrať a verejne vystupovať, nie je to pre ne žiadne utrpenie, práve naopak. Prechádzajú si ale tiež rôznymi interpretačnými úskaliami v snahe podať čo najlepší výkon, ich hra si vyžaduje obrovské sústredenie a akékoľvek vonkajšie vplyvy môžu tento výkon narušiť, ale musím povedať, že ich mimoriadnosť sa prejavuje aj v zvládaní zložitých situácií, sú disponovaní aj vtomto smere. Pred našim koncertom sme pri plánovaní skúšok s orchestrom prihliadali práve na skutočnosť, aby mali sólisti dostatok času na dosiahnutie komfortu v súhre s orchestrom, ale ako sa ukázalo, nebolo sa čoho obávať, zvládli to vynikajúco.

Vaša škola ako inšituácia formuje a učí deti, ale v tomto prípade ide aj o vzájomné obohacovanie sa. Preto by ma zaujímalo, čo práca s deťmi a mladými talentami dáva vám? 
Je to práca, pri ktorej nikdy neupadnete do stereotypu, každá hodina je ako otvorená kniha, v rámci ktorej máte možnosť opäť a opäť s novým nápadom a prístupom “prečítať novú kapitolu”. Aj naši pedagógovia, ktorí sú zároveň aktívni umelci sú častokrát v údive, akým médiom sa im stalo učenie.Od žiakov čerpajú pozitívnu energiu, v kreatívnom procese spolu hľadajú cesty a sám pedagóg sa len v interakcii so žiakom môže zlepšovať a rásť. Táto práca je krásna, kultivuje, vychováva, preto kto má v nej zaľúbenie, dostáva spätne bohatú odmenu. Potrebujeme nadšeného pedagóga, aby maximálne využil vzácny čas strávený so žiakom. Prax nám ukazuje, že v hľadaní tých najefektívnejších prístupov je správny práve ten, ktorý je pre pedagóga najťažší a tým chcem zdôrazniť, že dobrý pedagóg neustále na sebe pracuje a rozširuje si obzory. Len v úzkom spojení so žiakom nájde svoju vlastnú cestu. Talentovaný pedagóg môže od svojich žiakov čerpať inšpiráciu do nekonečna. 

Pani riaditeľka, pôsobíte ako mimoriadne činorodá osoba, určite máte v hlave nové vízie a plány i na budúci rok. 
Úspešne sme naštartovali nový školský rok plný nových plánov a úloh. Budeme sa snažiť napĺňať víziu výnimočnej a jedinečnej odbornej základne pre ďalší rozvoj a rozlet talentov. V rámci svojej dôležitej spoločenskej funkcie budeme pestovať správne hodnotové orientácie u našich žiakov, kultivovať ich prejavy a vo výchovno-vzdelávacom procese systematicky rozvíjať ich zručnosti. Aj v tomto roku sme naplánovali rôznorodé activity tak, aby žiakom priniesli aj nové neočakávané prepojenia, nové poznanie, priateľstvá a cesty. Spolupracujeme so školami v zahraničí a s nespočetným množstvom inštitúcií, ktoré už netrpezlivo čakajú na príchod našich žiakov a ich vystúpenia. 
Máme krédo byť modernou školou v meste v duchu našich moderných žiakov a v očakávaniach ich rodičov. Učíme žiakov k úcte k histórii, ale aj k aktívnemu vnímaniu súčasného diania.
Aj v tomto kontexte nás čaká splnenie úlohy týkajúcej sa zlepšenia materiálnotechnickej základne školy a to rekonštrukcie budovy, rozšírenie vyučovacích kapacít a projektovanie revitalizácie a výstavby umeleckých ateliérov v okolí jednej z budov školy.
Aj tento rok bude plný výziev, náročný, zároveň bohatý. Ideme do toho s chuťou.

Blížia sa, Vianoce, toto obdobie je zrejme plné koncertov a dobrej hudby a iste sa toho deje aj v rámci vašej umeleckej školy. Kam nás pozývate?
Srdečne vás pozývam v mene našich žiakov a pedagógov na všetky pripravované podujatia. Upútavky nájdete na www.zussklenarova.sk a na FB školy. Pripravujeme obľúbený Mikulášsky koncert v domácej koncertnej sale (6.12.), vystúpime na pódiu Hlavného námestia (7.12.), v nedeľu (10.12.)sme očakávaní u Saleziánov Don Bosca na Miletičovej ul., usporiadame tiež koncert pre priateľov z Klubu Slovenskej filharmónie (11.12.). Milovníkov hudby z rozprávok a filmov pozývame 13.12. do Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca – názov koncertu “Z rozprávky do rozprávky” hovorí za všetko. Na koncerte participujú všetky odbory školy. Osobitnú kapitolu tvoria vianočné vystúpenia nášho mladého huslistu Tea Gertlera a to na benefičnom podujatí 2.12. v Zrkadlovej sieni, s Musica Aeterna (17.12.) v Pálffyho palaci, na Vianočnom a Novoročnom koncerte v Budapešti (30.12. a 1. 1. 2018). V čase adventu spríjemňujeme chvíle našim seniorom v Seniorville Jabloňové, tiež v domovoch dôchodcov, v Červenom kríži v Ružinove a koncertujeme tiež pre Nemocnicu Ružinov. Koncerty v nádherných mestských sálach dopĺňame neustálym koncertovaním v našich dvoch školských sálach, ktoré sú až do Vianoc na každý deň rezervované pna triedne a interné koncerty pre našich návštevníkov. Aj žiaci výtvarného odboru sa podieľajú na dotváraní adventnej nálady tvorbou keramiky v nádherných vianočých dekoráciách, ktorými sa chystajú odmeniť účinkujúcich hudobníkov, tanečníkov a malých hercov.
Je mojim želaním, aby sme prostredníctvom našich vystúpení prispievali k pokojnému prežívaniu adventu a napĺňali srdcia nášho publika radosťou.  

- - Inzercia - -