Dnes je streda, 16.január 2019, meniny má: Kristína
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Podpora kultúrnych aktivít

január 09, 2018 - 16:11
Hlavné mesto tento rok podporí kultúrne a spoločenské projekty Bratislavčanov sumou 369 000 eur

V rámci Grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity prerozdelí Hlavné mesto SR Bratislava na projekty ďalších 189 000 eur. Oproti minulému roku ide o úhrnné navýšenie prostriedkov o 74 tis. eur.

 „Podporou projektov v rámci našich grantových schém motivujeme organizátorov kultúrnych, športových a vzdelávacích aktivít, aby prinášali nové inovatívne podujatia a projekty, ktoré obohatia život Bratislavčanov. Keďže o granty je mimoriadny záujem, každoročne na ne navyšujeme rozpočet,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.  

 Grantový program Hlavného mesta SR Bratislavy - Ars Bratislavensis prichádza tento rok s niekoľkými novinkami. Zásadnou zmenou je možnosť  podporiť jednotlivé projekty vyššou sumou než bolo tomu doteraz, a to v úhrnnej výške až 10 000 eur na kalendárny rok. Ďalšou novinkou je zmena hodnotenia projektov. Po novom do nej vstúpi novozriadená Hodnotiaca komisia ako odborný poradný orgán Grantovej komisie pre vyhodnocovanie projektov. Súčasťou zmien sú aj nové uzávierkové termíny pre podávanie žiadostí o grant.

 Grantový program hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na podporu kultúry Ars Bratislavensis sa zameriava na podporu:

  • umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave
  • aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike i v zahraničí

 Termín uzávierky žiadostí o granty pre rok 2018 je 14. február 2018.

 Grantový program Hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity sa zameriava na podporu:

•      voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy v čase mimo vyučovania v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu,

•      výkonnostného športu a športových aktivít v Bratislave s dôrazom na podporu športovania detí a mládeže,

•      sociálnych aktivít prostredníctvom aktivít znevýhodnených skupín obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na zdravotne znevýhodnené deti a mládež, a to v oblasti pohybových, tvorivých a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu zdravia.

 Termíny uzávierok žiadostí o granty pre rok 2018 sú 31. január, 31. marec, 30. jún, a 30. september. Prioritne budú podporované projekty zamerané na tému: "Poznaj a chráň svoje mesto" a "Deti a mládež v pohybe."

 Žiadosť o granty môžu podávať právnické osoby, ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území hlavného mesta alebo ktorí pôsobia či vykonávajú činnosť na jeho území. 

- - Inzercia - -