Dnes je piatok, 19.apríl 2019, meniny má: Jela
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Do základných škôl v Petržalke zapísali viac ako tisíc detí

apríl 09, 2018 - 19:24
Do základných škôl v správe mestskej časti Bratislava - Petržalka zapísali viac ako tisíc detí.

Zápis do základných škôl pre školský rok 2018/2019 bol v piatok 6. apríla a v sobotu 7. apríla. „Tento rok zapísali 1 023 detí, z toho 499 dievčat a 524 chlapcov. V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom je to o 105 detí viac,“ informovala Silvia Vnenková z tlačového oddelenia petržalského úradu. Ako dodala, predpokladajú, že počet tried prvého ročníka sa z vlaňajších 38 zvýši na 41, z toho budú tri špeciálne triedy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Zatiaľ však podľa Vnenkovej nie je známe, koľko detí skutočne nastúpi 1. septembra do prvého ročníka.

Deň zápisu v Základnej škole (ZŠ) Tupolevova sa niesol v duchu rozprávkových bytostí. „Na deti čakali tvorivé dielne a zoznamovací test, ktorý obsahoval úlohy spojené s napísaním mena či priraďovaním geometrických tvarov na interaktívnej tabuli,“ uvádza aktivity riaditeľ školy Miroslav Cisár v tlačovej správe. O žiakov sa v tejto škole starajú pedagógovia, ktorí eliminujú ich poruchy, ako je napríklad dysgrafia, dyslexia, dysortografia, porucha koncentrácie či dyskalkulia. V triede je maximálne desať žiakov. Na druhom stupni ich začleňujú do bežných tried.

Zákonní zástupcovia zapísali dieťa do základnej školy v školskom obvode, v ktorom má dieťa trvalý pobyt. Pre svoje dieťa však môžu vybrať aj inú základnú školu. Zástupcovia môžu zapísať svoje dieťa iba na jednu základnú školu. Do prvého ročníka prijímajú dieťa, ktoré do 31. augusta tohto roka dovŕši šesť rokov. Pri zápise môže okrem pedagógov posudzovať primeranú telesnú, psychickú a sociálnu vyspelosť dieťaťa a jeho motorické schopnosti aj psychológ.

V petržalských materských školách (MŠ) budú deti pre školský rok 2018/2019 prijímať od 16. apríla do 27. apríla. Deti budú prijímať do všetkých 24 materských škôl, ktoré spravuje samospráva vrátane MŠ Vyšehradská, ktorú chcú pre deti otvoriť od septembra tohto roka.

Materské školy prijímajú spravidla deti vo veku od troch do šiestich rokov. Prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov a v nasledujúcom školskom roku majú nastúpiť do základnej školy, a tiež deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky. Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do škôlky oznámia najneskôr do 15. júna. Zákonní zástupcovia detí na zápise predložia žiadosť o prijatie s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa. Tlačivo si môžu rodičia prevziať na riaditeľstve materskej školy alebo si ho stiahnuť na internetovej stránke www.petrzalka.sk v oblasti školstvo.

- - Inzercia - -