Dnes je nedeľa, 05.apríl 2020, meniny má: Miroslava
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Bratislavčania na zbernom dvore OLO odovzdajú najviac drobného odpadu zo záhrad

júl 13, 2018 - 15:13
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) prevádzkuje najväčší zberný dvor v Bratislave na Starej Ivánskej ceste 2. V roku 2017 ho navštívilo takmer 40 000 Bratislavčanov, ktorí odovzdali vyše 15 000 ton odpadu. Z toho najväčší objem tvoril drobný stavebný odpad.

Na zbernom dvore OLO je možné odovzdať takmer všetky druhy odpadov, dokonca aj také, ktoré na iných zberných dvoroch v Bratislave častokrát neprevezmú. Bratislavčania najčastejšie odovzdávajú drobný stavebný odpad. V roku 2017 ho bolo 7 477 ton. Druhú priečku obsadil objemný odpad v objeme 5 847 ton. Nasledoval biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a zelene v objeme 695 ton a elektro odpad v objeme 513 ton. Naopak, najmenej obyvatelia Bratislavy prinášajú do zberného dvora batérie a akumulátory, ktoré v roku 2017 tvorili len niečo vyše 2 ton. 

Odpad je možné odovzdať bezplatne 

Zberný dvor je určený pre pôvodcov komunálneho odpadu, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave. Podmienkou vstupu je preukázanie trvalého pobytu, prípadne vlastníctva nehnuteľnosti v Bratislave, vyplnenie formulára návštevníka, dodržiavanie pokynov zamestnancov zberného dvora a vstup len s vozidlom do 3,5 tony. Na zbernom dvore OLO je možné bezplatne odovzdať papier a lepenku, šatstvo a textílie, sklo, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, objemný odpad, elektrické a elektronické zariadenia, drevo, batérie a akumulátory farby a lepidlá, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, plasty a kovy, oleje a tuky. Spoplatnené je len odovzdanie drobného stavebného odpadu sumou 0,078 Eur/kg. Zamestnanci OLO zabezpečia odváženie drobného stavebného odpadu, poplatok obyvatelia uhrádzajú hlavnému mestu SR Bratislava. Na zberný dvor je potrebné priniesť vopred roztriedený odpad. 

V júli sú otváracie hodiny zberného dvora OLO predĺžené až do 22:00

Zberný dvor OLO je otvorený od pondelka do soboty od 8:00 do 18:00 hod., zatvorený je v nedeľu a počas sviatkov. V piatky a soboty počas júla bude zberný dvor otvorený od 8:00 do 22:00 hod. Navyše, pokiaľ odovzdáte odpad v piatok alebo v sobotu od 18:00 do 22:00 hodiny, odnesiete si lis na PET fľaše zdarma. Počas prvého júlového víkendu si vďaka tejto akcii odnieslo lis na PET fľaše už viac ako 40 návštevníkov. 

- - Inzercia - -