Dnes je nedeľa, 05.apríl 2020, meniny má: Miroslava
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

V Bratislave bude odvoz odpadu prebiehať do konca novembra

október 24, 2018 - 15:57
Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO)bude vykonávať odvoz bio odpadu zo záhrad do konca novembra. Odvoz tak bude ukončený 30.11.2018.

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov realizovaný sezónne od marca do novembra v intervale jedenkrát za 14 dní. Informáciu o tom, kedy sa vykonáva odvoz bio odpadu, nájdu obyvatelia na nálepke umiestnenej na svojej hnedej zbernej nádobe. Taktiež si túto informáciu môžu nájsť na webovej stránke spoločnosti OLO, či prostredníctvom aplikácie „Zistite si Váš odvozný deň bio odpadu.“

Termíny posledných odvozov bio odpadu:

47. týždeň (nepárny)
 – pondelok 19.11
- utorok 20.11
- streda 21.11
- štvrtok 22.11
- piatok 23.11

48. týždeň (párny)
– pondelok 26.11
- utorok 27.11
- streda 28.11
- štvrtok 29.11
- piatok 30.11

Príklad: Ak máte odvoz v nepárny týždeň v piatok, Váš posledný odvoz je 23.11.

 V budúcom roku sa odvoz bio odpadu začne 1.3.2019. Bio odpad zo záhrad jevšak možné počas celého roka bezplatne odovzdávať na zberných dvoroch.

 Požiadať o hnedú nádobu alebo kompostér môžete aj naďalej

Tie rodinné domy v Bratislave, ktoré si zatiaľ nesplnili svoju povinnosť a nepodali žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta, tak môžu urobiť aj naďalej. Rodinné domy môžu požiadať o pridelenie kompostéra alebo hnedej zbernej nádoby, ktorá má jednotný objem 240l. Rodinné domy, ktoré sú už vlastníkmi hnedej zbernej nádoby v objeme 120l, môžu hlavné mesto požiadať o jej bezplatnú výmenu za nádobu s objemom 240l. Náklady na kompostér, nádobu a odvoz bio odpadu z hnedých nádob, sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 Bytové domy môžu požiadať o kompostér

Nakladanie s bio odpadom zo záhrad a zelene majú možnosť riešiť aj bytové domy, ktoré sú vlastníkmi pozemku so zeleňou. Správca nehnuteľnosti môže podať žiadosť na Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií hlavného mesta a požiadať o kompostér. K žiadosti je potrebné priložiť list vlastníctva, prípadne súhlas vlastníka pozemku. Náklady na kompostér sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Distribúciu kompostérov zabezpečí spoločnosť OLO podobne, ako tomu je pri distribúcií hnedých zberných nádob na bio odpad zo záhrad, resp. kompostérov pre rodinné domy. 

- - Inzercia - -