Dnes je nedeľa, 15.december 2019, meniny má: Ivica
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Bratislavčania môžu podať daňové priznanie aj počas nestránkových dní

január 28, 2019 - 14:40
Hlavné mesto SR Bratislava ako správca dane z nehnuteľnosti na svojom území upozorňuje občanov a právnické osoby, aby podali do konca januára 2019 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, ak nastala akákoľvek zmena v porovnaní s uplynulým obdobím. V roku 2019 sa na dani z nehnuteľnosti nič meniť nebude, ani sadzby, ani úľavy či zníženia dane.

Do konca januára majú povinnosť podať daňové priznanie všetci občania, ktorí kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.

 

Hlavné mesto vyjde Bratislavčanom v ústrety a zvýši počet úradných hodín. Daňové priznanie tak bude možné podať aj počas nestránkových dní. 

 

Rozšírené úradné hodiny v poslednom januárovom týždni:

-      Po. 8,00 – 17,00 hod.

-      Ut. 8,00 – 16.00 hod. (štandardne nestránkový deň)

-      St. 8,00 – 17.00 hod.

-      Št. 8,00 – 18,00 hod. (štandardne nestránkový deň)

Daňovník si nemusí v priznaní k dani z nehnuteľnosti sám vypočítavať daň z nehnuteľnosti. Musí však uviesť číslo parcely, výmeru pozemku, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, zastavanú plochu stavby, počet podlaží, číslo bytu pri bytoch, podlahovú plochu bytu, nebytového priestoru. Údaje sú uvedené v liste vlastníctva k nehnuteľnosti, alebo v rozhodnutí katastrálneho odboru, Okresného úradu Bratislava, alebo v zmluve, ktorou nadobudol nehnuteľnosť. 

 

V prípade bezpodielového vlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov. V prípade spoluvlastníkov podávajú vlastníci daňové priznanie buď každý do výšky svojho podielu, alebo na základe dohody spoluvlastníkov podá daňové priznanie jeden z nich.

Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 EUR do 3 000 EUR podľa závažnosti priestupku. Do predmetu zdanenia patria okrem stavieb, bytov, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad stavby podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.

 

Všetky informácie ako aj formuláre a tlačivá si môžu daňovníci pozrieť a stiahnuť z webovej stránky hlavného mesta www.bratislava.sk v sekcii dane alebo na www.esluzbyba.sk.

- - Inzercia - -