Dnes je štvrtok, 09.júl 2020, meniny má: Lujza
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Bratislavský Horský park funguje po novom, prešiel zonáciou

september 23, 2019 - 20:35
Bratislavský Horský park funguje po novom, prešiel zonáciou. Územie, ktoré spadá do štvrtého stupňa ochrany rozdelili na päť zón. Informoval o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo dnes na tlačovej konferencii.

"Po novom je na viac ako polovici územia Horského parku prioritou najmä ochrana prírody, minimalizovanie zásahov a zachovanie starého lesného porastu," uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla v tlačovej správe s tým, že Horský park bude aj naďalej ponúkať aj priestor na vzdelávanie a rekreáciu. Cieľom je podľa jeho slov zosúladiť dopyt po rekreácii, športe a prírode s ochranou a zachovaním Horského parku.

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s hlavným mestom vypracovali Program starostlivosti o chránený areál Horský park, ktorý okrem iného definuje aj pravidlá využívania a ochrany tohto územia. Na základe tohto programu rozdelili územie na päť základných zón. Prvou zložkou je Les v prírodnom priestore, ktorý sa skladá z takmer šiestich hektárov. Chcú tu zachovať lesný porast s pôvodnými druhmi biotopov. V tejto zóne sa nebudú vykonávať žiadne zásahy a úpravy prostredia, ani výruby či orezy. Druhou zónou je Les v prechodnom priestore s výmerou takisto takmer šesť hektárov. "Ide o ´nárazníkovú´ zónu medzi bezzásahovým a rekreačným priestorom," uviedol Bubla s tým, že v tejto zóne sa bude vykonávať čo najmenej zásahov, k výrubu či orezom pristúpia len v prípade ohrozenia bezpečnosti návštevníkov. Treťou zónou je Les v edukačno-rekreačnom priestore. Toto územie má viac ako 10 hektárov, čo je takmer polovica rozlohy Horského parku. Chcú tu takisto zachovať starý lesný porast, ale zóna má slúžiť aj na vzdelávanie a rekreáciu. Výruby budú realizovať len pri stromoch, kde bezprostredne hrozí nebezpečenstvo, možné sú tiež orezy konárov, dosadba drevín a bylín, ale aj umiestnenie lavičiek, osvetlenia, smetných nádob či prvkov na cvičenie. Štvrtou zónou je Lúka v edukačno-rekreačnom priestore s výmerou 0,132 hektára. V tejto zóne chcú zabezpečiť starostlivosť o lúčne spoločenstvá, dosadiť nové byliny a priestor vybaviť mimo iného aj napríklad detskými lavičkami. Poslednou zónou je Mokraď v edukačno-rekreačnom priestore s výmerou 0,411 hektára, kde má vzniknúť prírodné jazierko, čo zlepší životné podmienky pre obojživeľníky. Takisto tu budú povolené nevyhnutné výruby stromov a iné úpravy.

O zonácii Horského parku sú návštevníci oboznámení pri vchodoch do parku. Pri bezzásahových zónach budú zároveň upozornení na fakt, že sa tu nevykonávajú ani orezy suchých konárov. Horský park má 22 hektárov a funguje od roku 1868, kedy si mesto uvedomilo, že potrebuje miesto pre rekreáciu svojich obyvateľov.

- - Inzercia - -