Dnes je pondelok, 06.apríl 2020, meniny má: Irena
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Nová vláda prijala ďalšie opatrenia proti šíreniu koronavírusu

marec 24, 2020 - 10:32
Za posledných 24 hodín pribudlo 432 negatívnych a 19 pozitívnych vzoriek, tzn. pribudlo ďalších 19 prípadov. Celkovo máme 204 nakazených, z toho v Bratislave 98. Nová vláda na včerajšom rokovaní prijala ďalšie mimoriadne opatrenia.

Krízový štáb, ktorý zasadal včera takmer celý deň. Prijal  nasledovné opatrenia:

Nosenie rúška bude mimo domácností povinné. 

Pre seniorov nad 65 rokov sa zároveň určujú špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 do 12.00 h.

Vláda tiež vyhlásila núdzový stav v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť. Zároveň sa uzatvárajú denné stacionáre. Ministertvo práce sociálnych vecí zabezpečí, aby zamestnanci denných stacionárov poskytovali službu priamo v domácnosti.

Povinné preventívne prehliadky, ktoré napríklad od zamestnancov vyžaduje zamestnávateľ, sa odkladajú.

Vláda predloží zmenu zákona, aby štátne inštitúcie, v záujme ochrany verejného zdravia, mohli využívať lokalizačné dáta mobilných operátorov. Vďaka tomu bude možné sledovať pohyb ľudí, ktorí majú dodržiavať povinnú karanténu.

Úrad verejného zdravotníctva vydá opatrenie, ktorým nariadi poskytovateľom sociálnych služieb prísne dodržiavanie hygieny.  

Ministertvo zdravotníctva vypracuje reprofiláciu nemocníc na liečenie COVID -19. 

Ministerstvo zdravotníctova vyrokuje s poisťovňami  mzdu pre  lekárov v ambulanciach s garantovanou výškuou 70% .

Ministerstvo zdravotníctva vydá opatrenie, ktorým zatvorí prevádzky potravín, drogérií, mäsiarstva, tlače ...uzavrie za účelom sanitárneho dňa, vždy v nedeľu.

Úrad verejného zdravotníctva určí otváracie hodiny pre seniorov od 9.00 - 12.00 vo všetkých predajniach.

Ministertvo dopravy bude zaviazené zrušiť bezplatnú železničnú dopravu pre študentov. 

Úrad verejného zdravotníctvo vyzýva seniorov, aby zbytočne necestovali verejnou dopravou.

Taktiež vyzývajú seniorov nad 65 rokov, aby vychádzali z domu len v nevyhnutných prípadoch.

Opatrenie pre obce, aby zabezpečili dostatočný počet telefónnych liniek pre seniorv za účelom poskytnutia stravy a liekov pre seniorov.

Ministertvo zahraničných vecí spracuje sumár opatrení 20 vybraných krajín a ich vyhodnotiť, ktoré opatrenia fungujú a ktoré nie.

Spustenie všetkých koridorou na komunikáciu s verejnosťou vo verejno právnej televízii.

Návrh na skrátené legislatívne konanie - výnimka pre poskytovanie služieb pre notárov, advokátov.

Nebudú plynúť zákonné lehoty od 12. marca do 30. apríla.

Právnické osoby mohli rokovať per rollam.

Do 30 apríla, nemôže dôjsť k excekúcii majetku.

Zabezpečí sa prítomnosť príslušníkov policajného zboru a armády pred nemocnicami, kde dochádza k nedodržiavaniu pravidiel a k výtržnostiam.

Ústredný krízový štát poveril na nákup kvalitných testov.

Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery bude zriadené mobilné odberné miesta.

Ministerstvo zdravotníctva identifikovať potrebné lieky, ich množstvo. Zakáže vývoz týchto liekov do zahraničia.

RTVS má zabezpečiť bohoslužby a vyučovanie pre deti na diaľku.

Minister dopravy a výstavby s mobilnými operátormi vyrokuje zasielanie bezplatných správ.

Zaviazať vládu, aby rokovala s českou vládou na dovoz liekov , ktoré česká vláda  zakázala.

- - Inzercia - -