Dnes je pondelok, 26.september 2022, meniny má: Edita
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

Rozhodnite o vašej budúcnosti

december 21, 2013 - 08:50
Kurt Ebner pôsobí v spoločnosti KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group ako člen predstavenstva a námestník generálneho riaditeľa. Pod jeho okruh zodpovednosti spadá okrem iného aj poistenie osôb. Pre Vienna Insurance Group pracuje už 37 rokov. V roku 1976 vstúpil do spoločnosti Wiener Städtische Versicherung a odvtedy pôsobil v Rakúsku a vo viacerých ďalších európskych krajinách v oblasti životného, zdravotného a úrazového poistenia.
Foto: 
 
Pán Ebner, Kooperativa poisťovňa zavádza v životnom poistení nový segment. Mohli by ste nám o tom niečo povedať?
Odpoveď: Samozrejme, veľmi rád. Od tejto chvíle sa budeme angažovať v oblasti dôchodkového zabezpečenia. Nedávno sme začali ponúkať poistné riešenia, ktoré slúžia na zabezpečenie postačujúceho príjmu po nástupe na dôchodok. Sme toho názoru, že nastal čas, aby sme aj my ako  súkromná poisťovňa reagovali na verejné diskusie o slovenskom dôchodkovom systéme. Vidíme tu pre nás nové pole pôsobnosti, ktorému sa doposiaľ nikto riadne nevenoval.  
 
V minulosti tu však už boli dôchodkové poistenia.
Odpoveď: Práve preto hovorím o dôchodkovom zabezpečení. To zďaleka presahuje rámec bežného dôchodkového poistenia. Samozrejme ide v princípe o to, aby bol našim klientom od momentu nástupu na dôchodok až do konca života priebežne vyplácaný dôchodok. Kvalitatívna pridaná hodnota komplexného dôchodkového zabezpečenia v porovnaní s bežným dôchodkovým poistením spočíva v možnosti reagovať na zmeny v živote nášho poistníka. 
 
Ako si to máme predstaviť?
Poistné riešenia pre dôchodkové zabezpečenie majú dlhodobý charakter. Jediná skutočnosť, ktorou si môže byť pracujúci človek istý, je, že pri prechode z aktívnej pracovnej fázy života do dôchodku náš príjem značne klesne. Predpokladaný dôchodok vyplácaný z prvého a z druhého piliera musí byť už čisto z matematického pohľadu výrazne nižší ako zárobok. Vzniká tým rozdiel v príjme, ktorý každý obyvateľ tejto krajiny môže pokryť z vlastnej iniciatívy, a to uzatvorením produktu dôchodkového zabezpečenia Moja budúcnosť od KOOPERATIVY. 
Automaticky každý človek naráža na problém, že svoju budúcnosť nedokáže presne naplánovať vopred na niekoľko desaťročí. Ak sa nachádzate uprostred svojho pracovného života, nemôžete už dnes vedieť, kedy presne nastúpite do dôchodku, ako budú vyzerať Vaše rodinné pomery alebo aký bude Váš zdravotný stav. Poistné riešenie pre dôchodkové zabezpečenie musí reagovať na zmeny v živote klienta. Dobré dôchodkové zabezpečenie musí byť spojené so slobodou rozhodovania a s flexibilitou, ktorá zďaleka presahuje možnosti bežného dôchodkového poistenia. Klient sa nemusí hneď pri uzatvorení zmluvy rozhodnúť o presnej forme vyplácania dôchodku. Stačí, ak sa klient rozhodne až tesne pred splatnosťou prvej výplaty dôchodku. 
 
Aké konkrétne možnosti majú klienti na výber?
V závislosti od aktuálnej životnej situácie si naši poistníci môžu vybrať medzi garantovanou dobou výplaty dôchodku, vrátením nespotrebovaného kapitálu v prípade úmrtia poberateľa dôchodku, výplatou partnerského dôchodku alebo výplatou dôchodku bez následného zabezpečenia pozostalých. Okrem toho ponúkame možnosť požiadať o jednorazovú výplatu kapitálovej hodnoty z poistnej zmluvy po 5 resp. 10 rokov od začiatku vyplácania dôchodku. Týmto porušíme vždy platné pravidlo, podľa ktorého zmluvu životného poistenia, z ktorej sa už vypláca dôchodok, nie je možné odkúpiť. Tí klienti, ktorí sa nakoniec rozhodnú, že nechcú poberať žiadny dôchodok, môžu v každom prípade v čase splatnosti prvej výplaty dôchodku požiadať o vyplatenie celkovej kapitálovej hodnoty naraz.
 
Čo ponúka Moja budúcnosť pre obdobie pred splatnosťou dôchodku?
Obdobie pred vyplácaním dôchodku slúži v prvom rade na zhromaždenie dôchodkového kapitálu. Je to obdobie platenia poistného a naakumulovania tohto poistného s jeho zúročením až po obdobie vyžiadania dôchodku poistníkom. Ako formu mimoriadneho plnenia ponúkame klientom v tejto fáze trvania zmluvy v prípade straty zamestnania možnosť vyplácania tzv. prekleňovacieho príjmu na mesačnej báze po dobu 1 roka. Taktiež klientovi v prípade dlhodobej práceneschopnosti vrátime poistné, ktoré pripadá na toto obdobie. V hraničnej situácie stále existuje v tejto fáze trvania zmluvy aj možnosť odkúpenia zmluvy. 
 
 
Pán Ebner, je ešte niečo, čo Vám v súvislosti s témou dôchodkového zabezpečenia obzvlášť leží na srdci?
Myslím si, že nastal čas, kedy si každý z nás musí vziať zabezpečenie príjmu na dôchodku do vlastných rúk. Už nestačí spoliehať sa len na prvý a druhý pilier. Ide o finančné zabezpečenie základných potrieb, ako aj životného štandardu, ktorý si človek vytvoril počas aktívnej fázy života. Ak si chcete vo vyššom veku zabezpečiť príjemný život, musíte byť iniciatívni. S produktom Moja budúcnosť chceme priniesť užitočný nástroj na zabezpečenie potrebného príjmu vo vyššom veku.
 
Autor a foto: Kooperativa

- - Inzercia - -