Dnes je nedeľa, 17.január 2021, meniny má: Nataša
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Platy učiteľov narastú od septembra o šesť percent

august 29, 2016 - 14:17
Od 1. septembra nadobudne účinnosť aj novela zákona o výchove a vzdelávaní, ktorá upravuje povinné minimálne počty žiakov v triedach
Foto: 

Platovú tarifu pedagogických a odborných zamestnancov od 1. septembra zvýšia o šesť percent. Vyplýva to z novely zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorú 15. júna v skrátenom legislatívnom konaní schválil parlament, koncom júna podpísal prezident Andrej Kiska a účinnosť nadobúda od 1. septembra.

Novelou vláda plní dva zo svojich záväzkov podľa programového vyhlásenia vlády na roky 2016 až 2020. Vláda sa v ňom zaviazala, že vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1. septembra a následne od 1. januára 2018 za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, zvýšila každoročne priemerne o šesť percent. Na základe novely zákona sa zvýšia aj platové tarify vysokoškolských učiteľov. O šesť percent im porastú platy rovnako od 1. septembra a následne by mali každoročne rásť od 1. januára 2018. 

Slovenská komora učiteľov a tiež Iniciatíva slovenských učiteľov a Iniciatíva vysokoškolských učiteľov vládu žiadali, aby legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve už od 1. januára 2016 o 140 eur. Od 1. januára 2017 následne žiadali ďalšie zvýšenie o 90 eur. Viacerí učitelia materských, základných a stredných škôl 25. januára vstúpili pre svoje požiadavky do štrajku. Štrajkovú štafetu následne 15. februára prevzali od učiteľov v materských, základných a stredných školách aj vysokoškolskí učitelia. Vysokoškolskí zamestnanci do štrajku vstúpili na protest voči spôsobu, akým sa zaobchádza s ich kolegami v regionálnom školstve, na znak nesúhlasu so spoločenským postavením učiteľov, no predovšetkým na podporu požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov. 

Odbory a partnerské organizácie pôsobiace v školstve zostavili 17. februára aj Deklaráciu na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy na Slovensku. Deklarácia sa týka vysokých škôl, ale aj regionálneho školstva. Signatári deklarácie pri platoch žiadajú, aby sa platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve zvýšili od 1. januára 2017 o 25 percent a každý ďalší rok o 10 percent. Deklarácia sa týka aj platu nepedagogických zamestnancov. Organizácie žiadajú, aby sa ich tarifný plat začínal na úrovni minimálnej mzdy, od ktorej by sa mali odvíjať platové triedy a platové stupne. Každoročne žiadajú tiež zvyšovať platy tak, aby plat začínajúceho vysokoškolského učiteľa na pozícii odborného asistenta dosiahol najmenej úroveň 1,7-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve. Ohodnotenie nepedagogických zamestnancov vysokých škôl by malo byť podľa signatárov deklarácie rovnako primerané a tarifný plat v prvej platovej triede a prvom platovom stupni by sa mal začínať na minimálnej mzde. 

Od 1. septembra nadobudne účinnosť aj novela zákona o výchove a vzdelávaní, ktorá upravuje povinné minimálne počty žiakov v triedach. Ustanovenie o najnižšom počte žiakov v triede základnej školy sa nebude vzťahovať na triedy základných škôl zriadených len s ročníkmi prvého stupňa. Povinné minimálne počty sa nebudú uplatňovať v základných školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny ani v základných školách s vyučovacím jazykom slovenským. Určovanie najnižšieho počtu žiakov v triedach na prvom stupni základných škôl by totiž podľa ministerstva mohlo podľa zákona viesť k zníženiu dostupnosti primárneho vzdelania v okolí obce s menším počtom obyvateľov.

- - Inzercia - -