Dnes je štvrtok, 26.november 2020, meniny má: Kornel
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

V Petržalke prijímajú návrhy na ocenenie učiteľov

február 13, 2017 - 08:32
Návrhy na ocenenie Učiteľ na ktorého sa nezabúda môžu v bratislavskej mestskej časti Petržalka posielať do 24. februára.

Ako ďalej informuje samospráva na svojej oficiálnej webovej stránke, návrhy môžu záujemcovia posielať na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk alebo poštou na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12, Oddelenie školstva a športu. Nominácie na bývalých aj súčasných pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka môžu predkladať žiaci, absolventi škôl, zákonní zástupcovia, bývalí a súčasní kolegovia. V návrhu musia byť meno a priezvisko navrhovaného pedagóga a názov materskej školy alebo základnej školy, v ktorej pôsobil. Pripojiť treba aj dôvod, prečo by navrhovanému mali udeliť titul. Napísať treba aj kontakty na navrhovaného človeka (telefonický kontakt, e-mail, adresa trvalého bydliska) a aj na toho, kto návrh posiela. 

Petržalka pri príležitosti osláv Dňa učiteľov bude aj v tomto roku organizovať stretnutie pedagogických zamestnancov základných a materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na tejto slávnosti ocenenia najúspešnejších pedagogických a odborných zamestnancov základných a materských škôl v správe mestskej časti. Súčasťou tohto stretnutia bude aj ocenenie s názvom Učiteľ na ktorého sa nezabúda. 

Návrhy môžu ľudia posielať aj na ocenenie Osobnosť Petržalky 2017. Neziskové združenia, organizácie, verejné a vzdelávacie inštitúcie a Petržalčania ich môžu predkladať do 30. apríla. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje, navrhovanú osobnosť, jej adresu, telefonický a e-mailový kontakt a krátku charakteristiku. Charakteristika by mala v krátkosti opísať, ako prispel navrhovaný človek k rozvoju každodenného života v Petržalke alebo čím výnimočným sa pričinil o rozvoj mestskej časti. Písomné návrhy môžu ľudia posielať na adresu petržalského miestneho úradu. Doručiť ich tiež môžu osobne do podateľne úradu alebo poslať elektronicky na adresu daniela.emeljanovova@petrzalka.sk.

- - Inzercia - -