Dnes je nedeľa, 17.január 2021, meniny má: Nataša
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

Na školstvo pôjde budúci rok o takmer 70 miliónov eur menej

október 11, 2017 - 10:47
Na školstvo pôjde budúci rok o takmer 70 miliónov eur menej rozšírená o vyjadrenie ministra financií Petra Kažimíra v druhom odseku.
Foto: 
sita

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu bude mať budúci rok k dispozícii 1,36 miliardy eur. Prostriedky štátneho rozpočtu z toho budú tvoriť 1,29 miliardy eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu budú 66,7 milióna eur. Celkové výdavky kapitoly na rok 2018 oproti schválenému rozpočtu pre rok 2017 tak klesajú o 69,8 milióna eur, čiže o 4,87 percenta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020, ktorý na dnešnom rokovaní schválila vláda.

Minister financií Peter Kažimír na tlačovej besede po rokovaní vlády zdôraznil, že vzdelávanie sa platí aj cez iné kapitoly ako len cez kapitolu rezortu školstva, a to aj cez kapitoly rezortu vnútra, zdravotníctva, hospodárstva ale aj ministerstva práce. Keď si porovnáte tento typ klasifikácie verzus návrh rozpočtu na minulý rok, tak medziročný rozdiel je nárast o vyše 130 miliónov eur, podčiarkol. Toto číslo je podľa Kažimíra dobré aj z pohľadu programového vyhlásenia vlády, ktoré obsahuje záväzok, že tento typ záväzkov chceme navýšiť o dve miliardy medzi rokmi 2016 a 2020. „Sme na dobrej ceste, plníme plán, lebo medzi rokmi 2016 a 2018 ich navýšime o 460 miliónov,“ podčiarkol. Zosumarizoval, že štát dá na budúci rok na vzdelávanie 3,5 miliardy eur. Šéf štátnej kasy podčiarkol, že je pripravený hovoriť aj o reforme školstva, ale konečne by chcel aj nejakú vidieť. „Teda takú, čo bude odkomunikovaná a odsúhlasená a všetci intelektuáli v tejto krajine sa zhodnú, že toto je to pravé. A to sa obávam, bude ešte chvíľu trvať,“ dodal. Minister Kažimír priznal, že ak Slovensko niekde päta tlačí, tak je to v oblasti vzdelávania.

Na medziročnej zmene celkových výdavkov sa podieľa nárast prostriedkov štátneho rozpočtu o 54,2 milióna eur a pokles prostriedkov z eurofondov, ktoré budú na budúci rok o 124 miliónov eur nižšie. Štát prispeje väčšou sumou z dôvodu zapracovania valorizácie platov pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl.

Ministerstvo školstva bude mať v roku 2018 najväčšie výdavky na regionálne školstvo, naplánované sú na 560 miliónov eur. Na financovaní regionálneho školstva sa pritom podieľa aj ministerstvo vnútra, ktoré financuje výdavky pre špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia či školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, cirkví a náboženských spoločností a súkromných osôb. Celkové aktuálne navrhované výdavky na regionálne školstvo, spolu za ministerstvo školstva aj ministerstvo vnútra, tak v roku 2018 predstavujú 1,73 miliardy eur.

Výdavky ministerstva školstva na rok 2018 pre verejné vysoké školy tvoria 510 miliónov eur. Výdavky rozpočtované na program Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl rastú oproti schválenému rozpočtu na tento rok o 20,5 milióna eur. Dôvodom tohto nárastu je zapracovanie valorizácie platov zamestnancov verejných vysokých škôl. Okrem prostriedkov štátneho rozpočtu budú mať verejné vysoké školy k dispozícii aj 25,1 milióna eur zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, čo je o 64 miliónov menej ako vlani. Ďalší zdroj na financovanie projektov vedy a výskumu, ktorý môžu verejné vysoké školy v roku 2018 získať z Agentúry na podporu výskumu a vývoja a sekcie vedy a techniky ministerstva školstva, navrhli v sume 8,97 milióna eur.

Verejné výdavky na vedu a techniku v roku 2018 plánujú na 350 miliónov eur, čo predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu na súčasný rok o 14,7 milióna eur, teda o 4,39 percenta. Výdavky ministerstva školstva na vedu a techniku pritom tvoria hlavne výdavky na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre vysokoškolský výskum a vývoj vrátane osobných výdavkov pedagogických zamestnancov vysokých škôl, ktorých pracovnou náplňou je aj vedecká činnosť, a ďalej tiež výdavky na štipendiá pre doktorandov. Tieto výdavky rastú medziročne o 5,97 milióna eur, čiže o 3,93 percenta. Agentúra na podporu výskumu a vývoja bude mať v nasledujúcom roku výdavky v sume 40 miliónov eur, čo je nárast oproti vlaňajšku o 43 percent. Ministerstvo financií v návrhu rozpočtu skonštatovalo, že výkon slovenskej vedy výrazne zaostáva v porovnaní s inými vyspelými krajinami. Slovensko totiž podľa Eurostatu dáva na vedu a výskum iba 1,2 percenta HDP, čo je výrazne menej než priemer krajín OECD.

Celkové výdavky na podporu športu v roku 2018 oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 rastú o 30,8 milióna eur, teda o 30,2 percenta. Výdavky na podporu športu poskytované ministerstvom školstva pritom rastú medziročne o 32,2 milióna eur. Zvýšenie výdavkov ovplyvnilo prijatie zákona o športe, podľa ktorého sú v rozpočte zapracované zvýšené výdavky z odvodu z prevádzkovania lotériových hier vo výške 50 percent. Na športovú reprezentáciu Slovenskej republiky sa zároveň počíta aj s výdavkami v kapitolách ministerstva obrany a ministerstva vnútra.

Verejné výdavky Slovenska na vzdelávanie sa v roku 2017 očakávajú vo výške približne štyri percentá HDP. Výdavky na vzdelávanie ako podiel na celkových verejných výdavkoch sa podľa odhadov rezortu financií zvýšia zo súčasných 9,8 percenta na 10,5 percenta verejných výdavkov v roku 2020, čo je približne súčasný podiel v krajinách Európskej únie.

- - Inzercia - -