Dnes je štvrtok, 21.január 2021, meniny má: Vincent
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Historicky najvyššie zvýšenie platov v školách a škôlkach v Starom Meste

február 23, 2019 - 14:56
Od 1. januára 2019 sa v staromestských školách a škôlkach zvýšil plat pedagogických a nepedagogických zamestnancov v priemere o 12,5%. Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý prijala vláda garantuje zvýšenie platov v priemere o 10%. Staré Mesto teda zvyšuje plat nad rámec zákona. Ide o historicky najvyššie zvýšenie platov v staromestských školách a škôlkach.
Foto: 
internet

Doteraz bol najnižší plat nepedagogických zamestnancov, teda upratovačiek, školníkov, kuchárok, vedúcich školských jedální a pomocných síl v kuchyni 531 eur. Od januára stúpne na 585 eur. Najnižší plat pedagogických zamestnancov v Starom Meste bol 624 eur. Od januára to bude 693 eur. 

Zákon garantuje zvýšenie tarifných platov v priemere o 10%, čo by však znamenalo, že niektorým zamestnancom by sa paradoxne mohol plat znížiť. Starostka preto rozhodla, že zvýšenie platu všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov bude minimálne 10% ale v niektorých prípadoch sa zvýši až o 17,5%. „Priemerné 12,5% zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov je najvýraznejšie zvýšenie platov v histórii,“ povedala starostka Zuzana Aufrichtová.

V tomto roku nejde v prípade staromestských pedagogických a nepedagogických zamestnancov o posledné zvyšovanie platov. Kolektívna zmluva im totiž zaručuje od 1.4. každoročné zvýšenie tarifných platov o 2% v prípade pedagogických a 2,5% v prípade nepedagogických zamestnancov. Plat zamestnancov pozostáva z tarifného platu a osobného príplatku. Nakoľko sa pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom od 1.1.2019 zvýšil tarifný plat aj zvýšenie platov vďaka Kolektívnej zmluve bude vyššie výrazne ako pred rokom. „Nielen ako starostku, ale aj ako matku školákov ma veľmi teší, že sa nám v Starom Meste podarilo zvýšiť platy v školstve. V najbližšom období sa budeme snažiť získať finančné prostriedky na opravy škôl a škôlok,“ uzavrela starostka.

V pôsobnosti Starého Mesta pracuje 396 pedagogických a 149 nepedagogických zamestnancov a na ich mzdy a odvody v roku 2018 vynakladalo 6,8 milióna euro. Od januára je to 7,72 milióna eur, čo predstavuje tretinu celkového rozpočtu Starého Mesta. V roku 2019 tak Staré Mesto na plat zamestnancov  v školstve tak vynaloží milión eur.

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a rieši problém, ktorý vznikol nárastom minimálnej mzdy, čomu nebola prispôsobená valorizácia platov vo verejnej službe. Najvýznamnejšou zmenou je zvýšenie platových taríf na takú úroveň, aby bol odstránený rozdiel medzi minimálnou mzdou a minimálnou výškou tarifného platu. V praxi síce boli prípady tarifných platov pod úrovňou minimálnej mzdy riešené osobnými príplatkami, čím sa však stierali rozdiely medzi jednotlivými platovými triedami a platovými stupňami. Od 1. januára 2019 je ustanovená minimálna mzda v sume 520 eur. To znamená, že každý zamestnanec, ktorého mzda v kalendárnom mesiaci nedosiahla úroveň minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, mal nárok na doplatok do sumy minimálnej mzdy.

 

 

- - Inzercia - -