Dnes je pondelok, 18.január 2021, meniny má: Bohdana
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

100 dní Za Staré Me100

marec 17, 2019 - 16:17
Starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová dnes zhodnotila prvých 100 dní v úrade. Za najväčší úspech považuje zlepšenie komunikácie s občanmi. Napríklad pri rekonštrukciách ulíc Blumentálska alebo Židovská.
Foto: 
Internet

Prvými témami, ktorými sa nová starostka po nástupe do funkcie zaoberala, boli personálne otázky a rozpočet. „Boli sme prvou samosprávou, ktorá mala už v decembri prijatý rozpočet, za čo by som chcela veľmi poďakovať všetkým poslancom,“ povedala starostka. V januári Staré Mesto vyhlásilo tri transparentné výberové konaniana vedúcich oddelení kultúry, školstva a investičného oddelenia, ktoré v týchto dňoch finišujú. Výberové konania boli robené na základe manuálu o výberových konaniach pripravenom organizáciou Transparency International. Výberové konania boli robené nad rámec zabehnutých štandardov – napríklad do výberových komisií boli prizvaní aj poslanci mestskej časti.

„Od 1. januára 2019 sme v staromestských školách a škôlkach zvýšili plat pedagogických a nepedagogických zamestnancovv priemere o 12,5%,“ konštatovala Aufrichtová. Zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý prijala vláda garantuje zvýšenie platov v priemere o 10%. Staré Mesto teda zvyšovalo platy nad rámec zákona. Išlo o historicky najvyššie zvýšenie platov v staromestských školách a škôlkach.

Prizhodnotení činnosti Stavebného úraduZuzana Aufrichtová spomenula problémové projekty Eurovea, Blumentálska, Židovská a prerokovanie územného plánu zóny Mudroňova. Nové vedenie podľa starostky stransparentnilo proces realizácie projektu Rekonštrukcia Blumentálskej ulice, opravilo nezákonnú rekonštrukciu ulice Židovská, rokovalo s obyvateľmi a zabezpečilo ich účasť na projekte nápravy nezákonného stavu. V rámci projektu územného rozvoja nové vedenie nastavilo komunikáciu s aktérmi v území a založili pracovnú skupinu Nová Komunikácia (OldTown_NewCom). „Ide hlavne o zmiernenie negatívneho dopadu na obyvateľstvo a benefit do verejného priestranstva,“ povedala starostka.

Starostka založila pracovnú skupinu GIS ZA Staré Mesto. „Sú to ľudia, ktorí sa venujú územnému plánovaniu a priemetu do geografických informačných systémov,“ vysvetlila Aufrichtová. Hlavným cieľom skupiny je zabezpečiť, aby väčšina informácii o fungovaní mestskej časti nebola prezentovaná iba tabuľkovou či textovou formou, ale aby sa dala nájsť na mape. Napríklad povolenia na výrub stromov, rozkopávka, stavebné povolenia, informácie ohľadom bezpečnosti a iné.

Staré Mesto sa v spolupráci s iniciatívou Dobrý úradník zapojilo do pilotného projektu Dobrý úrad. Mestská časť Bratislava – Staré Mesto je prvý úrad, ktorý takýto projekt spustil na úrovni celého úradu. Na základe skúseností zo Starého Mesta sa bude v budúcnosti formovať tento projekt aj pre ostatné samosprávy. V súvislosti s touto iniciatívou mestská časť získala grant na spustenie manažérskeho systému CAF. Model CAF je nástrojom komplexného manažérstva kvality, ktorý je založený na predpoklade, že výnimočné výsledky dosiahnuté v organizačnej výkonnosti, vo vzťahu k občanom, zamestnancom a úradu je možné dosiahnuť prostredníctvom vedenia s jasnou stratégiou a plánovaním. 

StarostkazaložilaOddelenie stratégie a projektového riadenia, ktoré za 3 mesiace spracovalo o podalo 4 projekty v celkovej hodnote dotácií cca 400 000 eur. Medzi nimi sú aj dva medzinárodné projekty Horizon 2020, jeden zameraný na turizmus a druhý na vodozádržné opatrenia. Podľa starostky Starého Mesta je dôležité, aby mestská časť hľadala aj externé zdroje financovania na pokrytie rozvojových aktivít.

V rámci rozvojovej spolupráce podpísala starostka memorandá o spoluprácis primátorom Hlavného mesta Bratislavy Matúšom Vallom, so županom BSK Jurajom Drobom v oblasti školstva a sociálnej politiky a taktiež previazania dotačných schém, ktoré umožňujú jednotlivým žiadateľom realizujúcim svoje projekty na území Starého Mesta získavať viaczdrojové financovanie. Ďalšie memorandum o spolupráci bolo podpísané aj s Fakultou architektúry STU. 

V rámci budovania medzinárodných vzťahovnadviazala na spoluprácu so Srbskom, kde žije významná slovenská menšina, projektom Spolužitie rôznych národností a etník na jednom miestea projektom  Medzinárodný deň materinského jazyka v Kovačici. „Multigeneračné preväzovanie rôznych skupín od detí až po seniorov prináša efekty a títo Slováci žijúci v Srbsku sa usilujú o zápis slovenského naivného umenia v Srbsku do zoznamu UNESCO,“ povedala starostka. 

Oblasť bezpečnostipovažuje starostka Zuzana Aufrichtová za svoju prioritu. Staré Mesto zakúpilo Dobrovoľnému hasičskému zboru obcehasičské vozidlo za 8000 eur, ktoré po repase z grantu MV SR bude mať hodnotu 150000 eur. Počet dobrovoľných hasičov za posledný polrok narástol na 17 členov a z kategórie C sa presunuli do kategórie B. „Tento dobrovoľný hasičský zbor plánuje pracovať s deťmi, organizovať letný tábor, v ktorom by chlapcom a dievčatám ukázali systém práce dobrovoľných hasičov,“ doplnila starostka Zuzana Aufrichtová.

Staré Mesto zároveň intenzívne komunikuje s Mestskou políciou ohľadne bezpečnosti v Starom Meste a zdieľaní dát o priestupkoch, prečinoch a trestných činoch na území Starého Mesta. S hl. mestom a mestskou políciou sa Staré Mesto podieľa na spoločnom projekte vzniku špeciálnej policajnej stanicena Obchodnej ulici, pričom Staré Mesto poskytne mestskej polícii priestor na Obchodnej ulici.   Bezpečnosť chce posilniť aj podaním projektu na kamerový systém na Obchodnú ulicu, ktorý Staré Mesto obstará a potom odovzdá hlavnému mestu.

oblasti zelene a čistoty prostrediastarostka zriadila Staromestskú hliadku, ktorej úlohou je pomáhať s čistotou a poriadkom v Starom Meste. „Je to tím dvoch ľudí, ktorí chodia po meste, reagujú a riešia drobné problémy, ktoré trápia Staromešťanov - keď nájdu nevysypaný kôš, zabezpečia nápravu, pozbierajú smeti a polámané konáre, pozametajú lístie,” povedala Zuzana Aufrichtová.

- - Inzercia - -