Dnes je pondelok, 18.január 2021, meniny má: Bohdana
Čas čítania
1 minute
Zatiaľ prečítané

Prvé kolo prezidentských volieb v Starom Meste

marec 16, 2019 - 16:10
V mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bolo o 22.00 hod uzavretých všetkých 34 okrskov. V okrskových volebných komisiách v súčasnosti prebieha počítanie hlasov.
Foto: 
internet

Počas volieb neboli zaznamenané žiadne vážne incidenty, voľby prebiehali v poriadku a bez narušenia. Volebný štáb Starého Mesta na svojej infolinke zaznamenal niekoľko otázok ohľadom možnosti volenia obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti s využitím cestovného dokladu (pasu) namiesto občianskeho preukazu. Takáto môžnosť voľby pre obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti nie je prípustná.

Bol zaznamenaný zvýšený záujem voličov, ktorí volili na základe voličského preukazuvydaného v mieste ich trvalého bydliska (mimo mestskej časti BA-SM). Najvačší počet takýchto voličov bol zaznamenaný v okrsku č. 10 – Fakulta telesnej výchovy a športu.

Volieb sa zúčastnila aj starostkamestskej časti Zuzana Aufrichtová. Volila v škole na Hlbokej ulici. „Som veľmi rada, že voľby prebiehajú pokojne a bez komplikácií a chcela by som poďakovať všetkým členom okrskových komisií, ako aj zamestnancom Miestneho úradu za ich prácu pri príprave volieb, ktorú si hlboko vážim,“ povedala starostka Zuzana Aufrichtová.

V rámci mestskej časti BA-SM je pre voľby prezidenta SR utvorených spolu 34 volebných okrskov. Mestská časť BA-SM postupuje podľa platného schváleného Harmonogramu organizačno – technického zabezpečenia volieb prezidenta SR.

V rámci mestskej časti BA-SM k dnešnému dňu je v stálom zozname voličov zapísaných 36 178 voličov a k 1. kolu volieb prezidenta SR spolu 1287 hlasovacích preukazov. Volič s vydaným hlasovacím preukazom pre voľby prezidenta SR spolu s občianskym preukazom môže voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku v rámci celej Slovenskej republiky.

V mestskej časti BA-SM sa nachádzajú aj zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych služieb, Ústav na výkon väzby – samozrejme aj pre tieto inštitúcie okrskové volebné komisie zabezpečia výkon volebného práva pre voličov umiestnených v týchto zariadeniach a to prostredníctvom voľby do prenosnej volebnej schránky

Volebná miestnosť pre voličov, ktorých miestom trvalého pobytu je obec (mestská časť Bratislava-Staré Mesto) je v rámci volebného obvodu Staré Mesto určený okrsok č.9 – Gymnázium, Grösslingova č.18, Bratislava-Staré Mesto. 

- - Inzercia - -