Dnes je nedeľa, 25.október 2020, meniny má: Aurel
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Hlavné mesto má ďaleko od Smart City

október 13, 2019 - 12:56
Takmer zázraky sa dnes očakávajú od konceptu Smart City. Bývalé vedenie hlavného mesta vytvorilo Koncepciu Smart City Bratislava rozumné mesto 2030. Nové vedenie považuje koncepciu za príliš všeobecnú a uberá sa vlastnou cestou.

Bratislava sa v rámci Indexu inteligentných miest za rok 2019 umiestnila na 84. mieste zo 102 hodnotených, Viedeň je v rebríčku na 17. mieste a Praha na 19. mieste.  Za Bratislavou skončila Bukurešť s poradovým číslom 85 a Sofia, ktorá sa umiestnila ako 89. v poradí.

Bratislavu občania negatívne hodnotili vo viacerých oblastiach. Hlavné mesto trpí napríklad nízkou kvalitou zdravotníckych zariadení, čistota mesta v najchudobnejších častiach je na bode mrazu.  Najhoršie vnímanie malo mesto v oblasti dopravy pre dopravné zápchy a nekvalitnú verejnú dopravu. Negatívne bol hodnotený aj nedostatok zelených priestranstiev.

Za jeden z prvých krokov rozvoja mesta považuje primátor Vallo novozriedený  Metropolitný inštitút Bratislavy. Ďalším krokom súčasného vedenia mesta, ktorým sa snažia Bratislavu zaradiť medzi inteligentné mestá je aj zonácia lesoparku, čím prispejú k zachovaniu biodiverzity, a to vďaka zavedeniu bezzásahových zón. V budúcom roku plánuje hlavné mesto spustiť projekt výsadby zelene. Vysadiť plánujú  desaťtisíc nových drevín a vytvoriť tri nové mestské aleje, napríklad na Panónskej a Brnianskej ulici.  Zabezpečiť chcú aj kvalitnú údržbu, starostlivosť o zeleň a pripraviť chcú aj novú koncepciu jej výsadby.

Čo sa týka verejných priestranstiev, na spadnutie je otvorená architektonická súťaž na novú podobu Námestia SNP a Kamenného námestia, kúpeľov Grossling (práve v týchto dňoch pripravuje Metropolitný inštitút zadanie na architektonickú súťaž, ktorú plánujú vyhlásiť začiatkom budúceho roka),  Komenského námestia a ďalších verejných priestorov.

Za dôležitú považujú aj bezpečnosť, práve preto nedávno otvorili novú policajnú stanicu na Obchodnej ulici. Treba dodať, policajá stanica pri Pentagone bola naopak zrušená. 

Priority miest mení ekológia. Pre mladých ľudí sa životné prostredie stáva najdôležitejšou prioritou. Je dôležité prijať opatrenia na znižovanie znečisťovania ovzdušia, hromadenie odpadu a prehrievanie verejných priestorov.

V rámci svojho programu si primátor Vallo stanovil komplexnú a plošnú pasportizáciu zelene, revitalizáciu parkov a verejných priestranstiev s cieľom rozšíriť plochy zelene ako priepustné plochy a zvýšiť tak odolnosť mesta voči horúčavám, ako aj jeho vodozádržnú schopnosť. Ďalším bodom bolo: monitorovať stav ovzdušia, predchádzať smogovým situáciám,  vytvárať podmienky pre zakladanie nízkoemisných zón, realizovať opatrenia na posilnenie verejnej dopravy v meste.

Za dôležité považuje prístup k odpadom, od ich separácie až po likvidáciu, tak, aby celý proces zodpovedal trvalej udržateľnosti a bol maximálne šetrný k životnému prostrediu.

Mesto sa nestane smart vďaka lavičke so solárnou nabíjačkou alebo elektromobilu pre mestskú políciu. Ani vďaka zmene zonácie existujúceho lesoparku. Dôležité je prijať komplex opatrení, prepojiť  množstvo dát, ktoré prinášajú digitálne technológie, zabezpečiť dopravnú sieť a kvalitnú verejnú dopravu.

Ak primátor splní všetky svoje sľuby a nezostanú iba na papieri formou koncepcií, prípadne architektonických návrhov, alebo v podobe kozmeických úprav, hlavné mesto môže o pár rokov reálne patriť medzi Smart Cities.  

Primátor Vallo zatiaľ spustil projekt Sadni si! Na Štefánikovej a Záhradníckej ulici vyhradil jazdný pruh pre MHD, takzvaný bus pruh. Námestie SNP a Klobučnícku ulicu uzavrel pre autá a  vytvoril tak priestor pre ľudí. Na Komenského námestí vytvoril miesto na stretávanie sa, zatiaľ iba provizórne. Ako bolo spomenuté Metropolitný inštitút pripavuju pre tento priestor architektonickú súťaž. - - Inzercia - -