Dnes je utorok, 19.január 2021, meniny má: Drahomíra, Mário
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Projekt Noc vonku poukáže na celosvetový problém bezdomovectva

december 07, 2019 - 16:46
Bezdomovci nie sú sezónnou témou, ktorú ako atrakciu médiá pravidelne ukazujú na začiatku zimy či pri prvých mrazoch. Bezdomovectvo je jedným zo súčasných celosvetových problémov. V USA je 554 000 bezdomovcov, najviac na Západnom pobreží, 24 percent v Los Angeles. V centre tohto veľkomesta žije 36-tisíc ľudí bez domova, ročný nárast je16 percent. Na porovnanie na Slovensku žije 10 až 15-tisíc ľudí bez domova, najviac (odhadom 5 000, podľa posledného sčítania 2016, približne 2 100) v Bratislave.
Foto: 

Mnohí bezdomovci sú na ulici viac ako päť rokov a už sú zmierení so svojim stavom. Dlhodobé vylúčenie zo spoločnosti nemá pozitívny dopad na psychiku jednotlivca, a to môže spôsobiť stratu nádeje, že sa jeho situácia opäť zmení. Ak sa už človek dostane na ulicu, je potrebné ho čo najskôr zachytiť a poskytnúť mu najkomplexnejšiu pomoc. Pretože čím dlhší čas strávi na ulici, tým viac času a pomoci potrebuje na spätnú integráciu. Konečná fáza integrácie, žiaľ, na Slovensku skoro úplne chýba - a to je finančne dostupné samostatné bývanie. 

V ostatnom období rastie aj počet mladých bezdomovcov. Podľa posledného sčítania  až 70 ľudí vo veku 18 až 24 rokov a 284 detí. Ľudia bez domova sa priemerne dožívajú iba 49 rokov. Odborníci sa zhodujú, že bezdomovectvo by mohlo vyriešiť dostupné nájomné bývanie a rozvoj sociálnych služieb.

V zahraničí už niekoľko rokov funguje model „housing first“ , teda „najskôr bývanie“ a až potom riešenie konkrétnych problémov klienta, kde sa pomocou tohto modelu podarilo integrovať za 3 roky až 97 percent mladých ľudí na ulici. 

Hoci s ľuďmi bez domova pracuje niekoľko organizácií a neformálnych dobrovoľníckych skupín, narážajú na spoločný problém – nedostatok ubytovacích kapacít. 

Spoločná kapacita mestských zariadení - nocľahárne Mea Culpa a ubytovní Fortuna a Kopčany je 581 miest. Mesto tiež prevádzkuje centrum nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodiny Fortunáčik a krízové centrum Repuls. Na území mesta je ďalších 575 miest v útulkoch a nocľahárňach. Koncepcia, kotrú pripravilo mesto navrhuje túto kapacitu zvýšiť o 822 miest.

Dobrovoľnícka akcia “Celosvetová Noc vonku” (The World’s Sleep out), ktorá sa uskutoční už dnes (7.12.), upozorňuje na problémy s bývaním.  Po večernej diskusii v A4– priestor súčasnej kultúry sa o 22:00 účastníci presunú na Námestie Slobody, kde spoločne strávia noc pod holým nebom.

Rozprávku na dobrú noc prečíta Henrieta Mičkovicová a Daniel Pastirčák. Súčasťou programu na námestí bude tiež Živá knižnica s ľuďmi bez domova. Podujatie Noc vonku sa v Bratislave koná po šiestykrát.

Organizátormi Noci vonku 2019 sú občianske združenia Vagus, Depaul Slovensko a Proti Prúdu, s podporou občianskych združení PRIMA, Divadlo bez domova, ODYSEUS, Kresťania v meste, Domov sv. Jána z Boha, Komunita Sant' Egidio a Equita. Podujatie podporil aj magistrát pod záštitou primátora Matúša Valla.

Hlavné mesto na zníženie počtu ľudí bez domova pripravilo koncepciu.  

Koncepcia definuje prioritné oblastí – prevenciu, sprístupňovanie bývania a začleňujúcich služieb v čo najkratšom čase, rozšírenie ubytovacích kapacít, rozvoj sociálnych a iných služieb, začleňovanie do pracovného procesu a monitoring bezdomovectva.

Súčasťou navrhovanej koncepcie je 25 akčných plánov. Medzi ne patrí vznik ambulancie pre ľudí bez domova v ubytovni Fortuna či sociálne alebo tréningové byty, v ktorých by mohli bývať až päť rokov. Z nich by mohli po získaní sociálnych návykov na ďalších päť rokov prejsť do nájomných bytov s regulovaným nájomným.

Koncepcia však nerieši finančné nároky jednotlivých akčných plánov a ani zdroj týchto peňazí.

Bezdomovec je človek, ktorý sa vymyká zo spoločnosti už na prvý pohľad svojím oblečením alebo stupňom dodržiavania hygieny. Vyhľadáva také miesta, ktoré disponujú rovnakými charakteristickými znakmi: sú to miesta, na ktorých sa pohybuje vysoký počet obyvateľov, čiže predstavujú potenciálny zisk financií, zvyškov jedál a inej pomoci. Tieto verejné miesta sú väčšinou všetkým známe, sú to miesta pri obchodoch, na lavičkách, pri staniciach, ale aj obytné štvrte miest.

Bezdomovectvo zaraďujeme medzi sociálno-patologické javy. Sociálna patológia definuje tieto javy ako deštruktívne alebo autodeštruktívne správanie ľudí, skupín aj celého spoločenstva. 

 
 

- - Inzercia - -