Dnes je sobota, 08.máj 2021, meniny má: Ingrida
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

Ako sa škola stane zelenou?

január 13, 2011 - 15:16
V areáli školy je náučný chodník a pripravujú učebňu v prírode. V triedach pod vypínačmi a pri vodovodných kohútikoch sú nálepky upozorňujúce na šetrenie, deti sledujú, akými dopravnými prostriedkami chodia žiaci do školy. Každoročne prebieha zber papiera, ekokarneval s maskami z odpadov, burza hračiek, deti triedia odpad, mapujú skládky. To všetko sa deje v škole, ktorá má prívlastok zelená. V Petržalke sú štyri.
Foto: 

Sú vzorom aj dospelým
„V našej škole sme robili veľa  environmentálnych aktivít,  takže keď sme dostali ponuku zapojiť sa do programu Zelená škola, povedali sme si, že to skúsime,“ hovorí Mária Šamová, ktorá je jednou z koordinátoriek programu v Základnej škole na Turnianskej ulici.  
Hlavnou témou pre tento školský rok je zeleň. „Radi by sme vybudovali environmentálnu učebňu v prírode,“ hovorí o plánoch. „Malo by v nej byť sedenie z prírodného materiálu, skalka, špirála z byliniek, geologický kútik s ukážkami rôznych kameňov, vysadené rôzne stromy lužných lesov.“
Okrem zelene sa tu venujú i šetreniu energie a vody, doprave či odpadom.
Až jednu tretinu kolégia – pracovnej skupiny, ktorá riadi a organizuje aktivity, tvoria žiaci. „Chodievame čistiť Chorvátske rameno, vysádzame stromčeky, nad umývadlá a vypínače sme dávali nálepky, aby sa šetrilo vodou a energiou,“ vymenováva aktivity žiakov  ôsmačka Natália. Deviatačka Veronika v rámci svojho projektu vytvorila v školskom areáli náučný chodník. „Zisťovala som, aké stromy tu rastú a robila som aj niekoľko pozorovaní – napríklad som porovnávala, o koľko narástli oproti minulému roku,“ hovorí o svojej práci.  Tabuľky s informáciami o stromoch si mohli pozrieť aj ostatní žiaci školy

Zapájajú aj upratovačky
„Dva roky pred vstupom do programu sme boli zapojení do projektu Ekoškola, takže bolo pre nás prirodzené, že sme pokračovali ako Zelená škola,“ hovorí koordinátorka Vlasta Kolompárová v Gymnáziu Einsteinova. Keďže sú strednou školou, veľa priestoru dostávajú najmä študenti - sami robia environmentálny audit, organizujú množstvo akcií.  Ich zapojenie do projektu považuje za veľký prínos aj Vlasta Kolompárová. „Minulý rok napríklad študenti vymysleli akciu, počas ktorej bol jeden deň v mesiaci venovaný istému druhu odpadov. V tento deň prišli všetci do školy v tričkách podľa farby kontajnera na triedený odpad. Na Deň Zeme zase maľovali farebné stopy, ktoré vychádzali zo školy a symbolizovali znižovanie ekologickej stopy našej školy. Aj Eko kódex našej školy vymysleli žiaci v rámci súťaže,“ hovorí.

Škole sa darí zapájať aj nepedagogických pracovníkov. Pred dvomi rokmi sa všetky upratovačky zúčastnili školenia zameraného na ekologické čistenie budov, na čistenie nakupujú environmentálne čistiace prostriedky. Verejnosť  zase o programe informujú počas Dňa otvorených dverí či Dňa Zeme, na ktorý pozývajú aj deti z materských škôl.  
Zelený je i areál školy, v ktorom pravidelne vysádzajú stromy. „Začali sme tým, že sme zorganizovali zbierku a zakúpili si dva symbolické stromy od lesoochranárskeho združenia Vlk,“ hovorí Vlasta Kolompárová. „Potom sme sa rozhodli, že týmto spôsobom zveľadíme aj okolie našej školy. Medzi žiakmi robíme zbierku, z ktorej zakúpime strom a trieda, ktorá na jeho kúpu prispela najväčšou čiastkou, ho má potom právo vysadiť.“

Dobrá vizitka školy
Základná škola pre intelektovo nadaných žiakov na Znievskej ulici je v programe nováčikom. Koordinátorka Alena Danková pôsobila v minulom školskom roku ako konzultantka programu pre iné školy a videla  jeho prínos. V škole už majú vytvorené kolégium a stihli urobiť aj niekoľko aktivít - s deťmi vytvorili nástenku o stromoch, v okolí školy rozvešiavali kŕmidlá pre vtáky. Získanie certifikátu bude podľa nej pre deti veľkým zadosťučinením. „Bude to pre ne znamenať, že niečo vedia a že niečo zvládli dotiahnuť do úspešného konca. Zároveň to bude aj dobrá reklama pre školu, že sa naše deti snažia správať k životnému prostrediu čo najlepšie a dokážu pre to aj niečo urobiť, “ myslí si.

Spoločne sadili stromy
Prvý rok je v programe zapojená i Materská škola na Vavilovovej. Jej riaditeľka Venus Jahanpour vyrastala vo Švédsku, kde sa podľa jej slov o prírodu stará každý. „Pre malé deti je veľmi dôležité, v akom prostredí vyrastajú, preto by sme sa aj v našej škôlke chceli zamerať najmä na zeleň,“ hovorí. V areáli škôlky každoročne vysádzajú stromy a to bola aj prvá aktivitou v rámci programu Zelená škola. Pretože chceli zapojiť aj rodičov, urobili akciu netradične - deti napiekli koláče, rodičia ich predávali a zo zarobených peňazí kúpili stromy, ktoré spoločne zasadili. Práve väčšie zapájanie detí, rodičov a najmä verejnosti považuje Venus Jahanpour v programe za veľkú výzvu.


Zelená škola je medzinárodný program, ktorý do škôl prináša environmentálnu výchovu prepojenú s konkrétnymi praktickými aktivitami. Vznikol v roku 1994 a na Slovensku prebieha už siedmy školský rok.  V tomto školskom roku je na Slovensku do programu zapojených 152 škôl a štyri z nich sú v Petržalke.
Aby škola získala certifikát Zelenej školy, musí splniť sedem krokov. Prvým je zostavenie kolégia z učiteľov, pracovníkov školy, žiakov i rodičov, ktoré riadi a organizuje aktivity v rámci programu. Nasleduje environmentálny audit, v ktorom  analyzujú environmentálny dopad školy na životné prostredie.  Podľa jeho výsledkov vznikne akčný plán a v ňom si škola vyberie oblasť, v ktorej sa chce v nasledujúcom období zlepšiť.  Ako si škola počína je potrebné pravidelne monitorovať a súčasťou je aj informovanie o priebehu programu v škole i na verejnosti. V rámci programu sa environmentálna výchova stáva súčasťou osnov školy a zasahuje do všetkých predmetov. Posledným krokom je vytvorenie Eko kódexu školy, ktorý je akýmsi návodom na ohľaduplné správaniu sa k životnému prostrediu pre všetkých, čo školu navštevujú.


Autor: IVA KHRAPUNOVÁ
Foto: archívy škôl

- - Inzercia - -